VÅRA TJÄNSTER OCH METODER

Om Relining

Relining är en alternativ metod till traditionella stambyten för renovering av avloppssystem. Istället för att ersätta hela systemet infodras de gamla rören med ett nytt. Det ger en glatt och fin yta som minimerar risken för stopp. Otäta rörskarvar och hål blir igentäppta och gör det omöjligt för till exempel rötter att växa in och för spillvatten att rinna ut.

Varför välja relining?
Ett stambyte enligt den traditionella metoden betyder ofta omfattande och långdragna renoveringar med avstängt vatten och avlopp som följd.

Att genomföra renoveringen genom relining är snabbare, smidigare och billigare och ger samtidigt en minimal påverkan för de boende. Då ingen rivning behöver göras slipper man evakuering, dammspridning och oväsen i fastigheten.

Metoden är samtidigt miljövänligare med mindre materialåtgång och transporter än vid ett traditionellt stambyte.

Strumpmetoden

En specialanpassad och impregnerad polyesterstrumpa vrängs in i det gamla avloppsröret. Materialet (Epoxin) härdar och resultatet blir ett homogent plaströr utan skarvar. En robot vandrar in i röret och öppnar upp vid eventuella stickanslutningar. Metoden är typgodkänd av Deutsches Institut für Bautechnik.

Sprutmetoden

Sprutmetoden är att renovera rörens insida med nytt material. En glasförstärkt styrenfri polyesterplast sprutas in i det befintliga röret och ger en tät beläggning utan skarvar.

Övriga tjänster

MCM Relining utför även fräsning av rör som är i ett sådant skick att de kan användas några år till innan det är dags för totalrenovering. Det som sker är att rost och ojämnheter, som kan orsaka stopp, fräses bort.

Vi erbjuder även filmning inuti rör vilket är ett bra sätt för att få reda på avloppsrörens kondition samt hur de ligger i golv och väggar. Det görs en noggrann dokumentation som vi sedan går igenom tillsammans med dig. Filmen sparas på DVD eller USB om så önskas.

MCM relining

Kontakta ditt närmaste kontor

Vi har lång erfarenhet och utför både punktlagning och totalrenovering av avloppssystem