HÅLLBARHET I VÅR VERKSAMHET

Från ord till handling

Hållbarhet är identifierat som ett av tre fokusområden i Oleter Groups, och därmed i MCMs, långsiktiga strategi. Det innebär att våra tjänster och hela verksamhet ska vara så hållbar som möjligt, med huvudfokus på medarbetare och på miljö.

Under 2020 inleddes ett övergripande arbete för att sätta mål och en handlingsplan för det långsiktiga arbetet kring hållbarhet i koncernen. Kort sagt hur vi skulle börja gå från ord till handling. Vi har i vår analys av koncernens verksamhet sett att vi kan påverka inom tio av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Den långsiktiga hållbarhetsstrategi är dock förankrad i tre av dessa mål där verksamhetens påverkan är som mest relevant.

För att skapa mätbarhet har vi beräknat utsläppen för hela verksamheten och vi sammanställer årligen en klimatrapport som bygger på GHG-protokollets Corporate Value Chain Standard. Ett viktigt mål är att vi ska kunna presentera varje uppdrags totala klimatpåverkan direkt på fakturan till våra kunder.

Vi arbetar kontinuerligt för att se hur vi, tillsammans med våra kunder, kan driva utveckling av tjänster och metodval för mindre klimatpåverkan, hur digitala möjligheter kan minska resande och reducera utsläpp och hur vi säkerställer att vi är en jämställd, trygg och inkluderande arbetsgivare.

Här kan du ta del av vår Hållbarhetspolicy och läsa och ladda ner våra klimatrapporter för 2019 och 2020.

Öppna klimatrapport genom att klicka på respektive årtal:

i PDF: 2019 och 2020

i webbversion: 2019 och 2020

Kontakta ditt närmaste kontor

Vi har lång erfarenhet och utför både punktlagning och totalrenovering av avloppssystem